Uživatelské jméno: Heslo: Dnes je 25. května 2020 a svátek má Viola
Aktuálně O městě Pro turisty Pro občany Podnikatelé Katalog
počasí.stříbro.cz | fanstyby.stříbro.czZe zastupitelstva dne 10. 12. 2012


Jednací řád umožňuje občanům diskutovat u jednotlivých bodů programu zasedání. ...

Na úvod zastupitelstva složil slib zastupitele náhradník za TOP 09 pan Petr Šetek, když tři náhradníci před ním se postu zastupitele vzdali. Starosta poté informoval, že k 1.1.2013 končí ve funkci zastupitele MUDr. Petr Hora.

Jmenováním Ing. Miroslava Šimka zastupitelstvo doplnilo Finanční výbor (FV) na lichý počet členů uložený zákonem poté, když TOP09 nenavrhla jiného kandidáta za odstoupivšího člena za TOP09. Ing. Šimek je současně členem „stavebního" výboru a dojde tak k lepší informovanosti FV při jeho rozhodování v této oblasti. Zastupitelstvo dále schválilo na uvolněné místo přísedícího u Okresního soudu v Tachově kandidáta pana Bc. Jana Macáka.

V uplynulém období byla prozkoumána Seifertova hrobka, byly v ní udělány vnitřní úpravy na obecní hrob a poté do ní byly uloženy ostatky občanů města Stříbra, o které se musí postarat město. Bohužel do hrobky zatéká, a proto zastupitelé uvolnili finance ve výši 150 tisíc korun na nezbytné stavební úpravy.

Zastupitelé schválili vyrovnaný rozpočet města na rok 2013. Novela zákona o rozpočtovém určení daní by měla Stříbru přinést nějaké peníze navíc, ale protože se jedná o novinku a není vše úplně jasné, nejsou tyto peníze plánovány na výdaje, ale pro jistotu do rezervy města, kde by tolik nebolelo, kdyby je město v plánované výši neobdrželo.

Byly schválené i další dokumenty související s rozpočtem. Diskuse byla u stanovení závazných ukazatelů na rok 2013 pro příspěvkové organizace města, konkrétně u akcí, které mají pro veřejnost udělat. V původním návrhu se totiž objevily i akce pořádané v rámci příspěvkové organizace.

Zastupitelé uložili na návrh FV starostovi vyslat odpovědné pracovníky na kontrolu hospodaření a fungování příspěvkových organizací města Stříbra - Městské kulturní středisko a Městské muzeum, protože u obou organizací došlo v uplynulém období ke změně na pozici ředitele.

Dále byly schváleny termíny pro zasedání Zastupitelstva města Stříbra v roce 2013. Splatnost finanční výpomoci občanskému sdružení Ronšperk, které opravovalo kapličky, byla prodloužena do 10.6.2013, protože o.s. zatím nedostalo proplaceny výdaje od poskytovatele dotace.

Na základě návrhu výboru pro akci „Revitalizace Masarykova náměstí v městské památkové zóně Stříbro" zastupitelé pověřili starostu dojednat s dodavatelem stavby funkční noční provizorní osvětlení náměstí v souladu s požadavky bezpečnosti občanů a úkoly v zájmu dodržení konečného termínu první etapy revitalizace náměstí tak, aby byly dodrženy dotační podmínky.

§16 odst. 2 písmena c) zákona o obcích dává každému občanovi právo vyjadřovat na zasedáních zastupitelstva obce v souladu s jednacím řádem svá stanoviska k projednávaným věcem. K projednávaným, tedy ne k projednaným. Poté, co zastupitelé dne 18. 6. 2012 zařadili úplně nový bod jednání ještě před bod diskuse s občany a protože pan starosta na moje písemné upozornění reagoval, že je přesvědčen, že nebylo porušeno žádné z práv občanů, obrátil jsem se po prostudování metodiky na Ministerstvo vnitra České republiky (MV ČR) mimo jiné s žádostí o posouzení, zda aktuální znění Jednacího řádu zastupitelstva Města Stříbra není v rozporu s §16 odst. 2 písmena c) zákona o obcích.

MV ČR doporučilo změny v Jednacím řádu Zastupitelstva města Stříbra, které zastupitelé akceptovali a schválili. Výsledkem tedy je, že každý občan má právo v souladu s jednacím řádem diskutovat před každým hlasováním zastupitelů k jednotlivým bodům, tedy v době, kdy mají přítomní zastupitelé největší povědomí o právě projednávané záležitosti. Pro body, které nebudou na programu jednání zastupitelstva, i nadále zůstane obecná diskuse s občany.

V závěru zastupitelstva se již nebude hlasovat o usnesení jako celku, protože jednotlivé body usnesení už byly přijaty nebo nepřijaty okamžikem ukončení hlasování o konkrétním návrhu. Kromě toho, že při závěrečném hlasování mohl být jiný počet zastupitelů, tak s ohledem na odlišný způsob hlasování jednotlivých zastupitelů při hlasování o různých projednávaných bodech docházelo ke zmatečným výsledkům, protože v závěru jednání při souhrnném hlasování zastupitel jedním zvednutím ruky vyjádřil např. dva souhlasy, tři nesouhlasy a jedno zdržení se hlasování, což byly výsledky jeho aktivity v průběhu zasedání. Jestliže tedy některý ze zastupitelů tvrdí, že on tehdy hlasoval proti a ze zápisu je zřejmé, že závěrečné usnesení bylo přijato jednohlasně, tak ve druhém konečném hlasování byl pro usnesení v přijatém znění, tedy byl pro.

I když jsem na dvojí hlasování o jedné věci historicky několikrát na jednáních zastupitelstva upozornil, vždy mi bylo odpovězeno, že se schvaluje pouze očíslování jednotlivých bodů usnesení, nikoli již schválené texty. Přesto pan starosta v reakci na mé výše zmíněné písemné upozornění argumentoval „konečným schválením finální podoby usnesení", jakoby do té doby se věc projednávala a až konečným schválením usnesení byla projednána. To byl hlavní důvod, proč jsem se nakonec na MV ČR obrátil.

Aktuální znění Jednacího řádu tak výrazně svědčí právu občana dle ustanovení §16 odst. 2 písm. c) zákona o obcích, který v praxi představuje provedení práva podílet se na správě věcí veřejných vyplývajícího z článku 21 odst. 1) Listiny základních práv a svobod.

Náhradníci pro městské zastupitelstvo dle volebních stran.

Zákon č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení).

MV ČR: Aktuální problémy při aplikaci § 16 zákona o obcích - Práva občana obce.

Listina základních práv a svobod jako součást ústavního pořádku ČR.

Novelizovaný Jednací řád Zastupitelstva města Stříbra - aktualizované znění je žlutě podbarveno.

Z minulého zastupitelstva.Dne 20.01.2013:Ing. Josef Hrábek


26.01.2013 - 00:01:25
Pepa - Pro rak: Jednací řád zastupitelstva si neupravují radní, ten schvaluje zastupitelstvo. Jednací řád zastupitelstva by měl nastavit jednoznačná a srozumitelná pravidla jejich jednání. I za minulého jednacího řádu bylo možné, aby občan diskutoval u kteréhokoli bodu, ale musel si některý ze zastupitelů vzít slovo a předat ho občanovi. Bylo tedy na libovůli zastupitelů, zda občana „vyvolají“ ještě před vlastním hlasováním o usnesení k projednávané věci. Přitom kterýkoli ze zastupitelů mohl podat informaci, která mohla být při hlasování „jazýčkem na vahách“ a ke které už se občané nemohli před hlasováním vyjádřit. Josef Hrábek
25.01.2013 - 09:35:35
tom - Dobrá práce!
21.01.2013 - 09:56:49
pavelpůta - Pepo, tohle je opravdu dobrý.
21.01.2013 - 08:38:39
rak - klobouk dolů před vaší vytrvalostí pane Hrábek. Je všeobecně známo, že i v jiných věcech v minulosti si radní poupravili výklad podle sebe, ale nebylo žalobce resp. nikoho, kdo by si dal tu práci a věnoval čas aby ukázalo že je skutečnost jiná. Držím vám palce a věřím, že po čase nebudete rezignovat jako většina našich spoluobčanů.Pro reakci na článek musíte být přihlšen


Publikování nebo šíření článku a fotografií ze stribro.cz je bez souhlasu autora zakázáno.
Účetnictví a prodejna počítačů Stříbro | Tvorba www stránek Stříbro