Uživatelské jméno: Heslo: Dnes je 9. dubna 2020 a svátek má Dušan
Aktuálně O městě Pro turisty Pro občany Podnikatelé Katalog
počasí.stříbro.cz | fanstyby.stříbro.czJak dál ve Stříbře?


Zamyšlení před komunálními volbami. ...

V roce 2001 jsem se v souvislosti s rušením MŠ Alešova účastnil prvně zastupitelstva města Stříbra a protože jsem měl k tehdejšímu postupu zastupitelů vážné výhrady, nastudoval jsem zákon o obcích, abych nejen já, ale i ostatní podobně smýšlející mohli plně uplatnit svá občanská práva. Podařilo se nám tehdy podpisovou akcí vnutit na pořad jednání zastupitelstva naše návrhy, o kterých museli zastupitelé nakonec veřejně hlasovat před plně zaplněným sálem.

Protože se celá kauza MŠ řešila opakovaně na několika jednáních zastupitelstva, seznamoval jsem se postupně i s dalšími projednávanými body i způsobem projednávání a silně mi vadilo, že jsem jako řadový občan kolikrát ani nevěděl, o čem zastupitelé hlasují, pokud nebyli přítomní důkladně seznámeni se zdůvodněním. Stanovil jsem si tenkrát dvě vize, kterých je potřeba postupně dosáhnout a to maximálně přiblížit dění na radnici občanům a občany vtáhnout do diskuse před rozhodováním zastupitelů. Diskuse byla tenkrát stejně jako dnes hned v úvodu zastupitelstva, ale v té době se nevědělo, co bude ve zdůvodnění návrhu na hlasování u jednotlivých bodů jednání, takže nebylo možné se k návrhu v první diskusi vyjádřit, občané se mohli vyjádřit až v druhé diskusi na konci zastupitelstva, ale to už bylo vše projednáno a odhlasováno.

Řešením bylo zveřejnění pracovních materiálů na internetu, který se tenkrát začínal pomalu šířit. Nutno podotknout, že jsme se o to jako majitelé domény stribro.cz pokusili už v roce 1999, kdy jsme tehdejšímu starostovi nabídli společné provozování stribro.cz s tím, že by si město provozovalo v podstatě to, co provozuje dnes na mustribro.cz a nám že by za to byla ponechána možnost provozovat nezávislý městský informační systém, tedy stribro.cz v dnešní podobě. Obojí by tak bylo na jedné doméně. Nepochodili jsme u starosty ani v roce 1999 a ani v roce 2001.

Stribro.cz jsme nakonec rozjeli sami a do dnešní podoby vykrystalizovalo v roce 2006. Od začátku nabízíme občanům na základě sepsané dohody možnost přímého publikování příspěvků na stribro.cz. Kdo toho využil, to najdete vlevo v „Hlavní menu“ v „Kontakt“. Ostatní mají možnost zadávat upoutávky na nekomerční akce vlevo v „Hlavní menu“ v „Přidat novou“. Všichni pak mají možnost vyjádřit svůj názor pod příspěvky na internetu, za což jsem kvůli anonymům v průběhu let čelil dost tvrdé kritice. Mezitím např. náš největší vyhledávač seznam.cz zrušil anonymní diskusní příspěvky. I např. v Tachově či Boru radnice zrušily možnost diskuse na webu, což se na stribro.cz z politických důvodů nestane, dokud k tomu budu mít co říci. Chci poděkovat diskutujícím, že si jsou vědomi, že k jejich diskusním příspěvkům mají přístup i děti a nepoužívají sprostá slova.

Na druhé straně jsme se společně s MKS bez úspěchu snažili, aby radnice pravidelně informovala o jednáních zastupitelstva ve Zpravodaji i na stribro.cz. Nakonec jsem začal psát zprávy z jednání zastupitelstva sám, navíc se snažím na internetu otevírat některé oblasti ze života města Stříbra, aby se k nim mohli občané vyjádřit a dát tak na vědomí zastupitelům, co si myslí.

I když jsem pravidelně chodil na zastupitelstvo, aktivně diskutoval, po volbách 2002 jsem začal pracovat pro město ve finančním výboru, tak moje návrhy na zveřejňování pracovních materiálů zastupitelstva na internetu nebyly ještě dlouhých 5 let vyslyšeny. Teprve před volbami v roce 2006, kdy už internet začínal být samozřejmostí a stribro.cz bylo v provozu, se můj návrh na zveřejňování pracovních materiálů zastupitelstva dostal mezi volební témata a díky tomu po volbách nové zastupitelstvo koncem roku 2006 schválilo zveřejňování pracovních materiálů před zastupitelstvem na internetu.

Byl to sice krok dopředu, ale problém zůstal u materiálů na stůl, které tím pádem nejdou na internet a pak v případě, že zastupitelé v rozpravě přímo u bodu jednání uvedli něco, na co občan nemohl reagovat dříve než zase v závěrečné diskusi už po hlasování, i kdyby měl informaci, která by hlasování mohla ovlivnit. I když jsem na zastupitelstvu argumentoval, že dle zákona o obcích by měl mít občan možnost vyjádřit se k projednávanému bodu, bylo mi neustále odpovídáno, že v programu jednání jsou dvě diskuse, kdy se občan vyjádřit může. Skončilo to nakonec tím, že jsem se v roce 2012 písemně obrátil na ministerstvo vnitra, které můj výklad podpořilo a zastupitelstvo na základě odpovědi z ministerstva upravilo jednací řád tak, že „při projednávání jednotlivých bodů jednání mohou občané v diskusi vyjadřovat svá stanoviska“. Dnes už bereme jako samozřejmost jak pracovní materiály předem na internetu, tak možnost občana diskutovat u každého bodu při jednání zastupitelstva. Upoutávky na jednání zastupitelstva a na pracovní materiály předkládám čtenářům pravidelně 5 dní před konáním každého zastupitelstva.

Co dál? Už v roce 2008 jsem otevřel otázku možnosti přímých internetových přenosů z jednání zastupitelstva. Mezitím možnosti pokročily a nebyl by problém zpřístupnit i videozáznamy z jednání zastupitelstva tak, jak je to běžné v některých obcích. Celá řada občanů je v době konání zastupitelstva v práci nebo mají jiné povinnosti nebo jsou nemocní či imobilní. Technologické možnosti dnes už dokonce umožňují, aby mohl radnicí registrovaný občan Stříbra sledující přenos ze zastupitelstva z pohodlí svého domova vstupovat do diskuse na zastupitelstvu, jako kdyby seděl v sále radnice. Voliči by tak měli možnost v přímém přenosu či ze záznamu vidět zastupitele, kterým dali svůj hlas.

Aby měli voliči lepší přehled o aktivitě jimi zvolených zastupitelů, bylo by dobré, kdyby na internetu byla volně přístupná docházka na jednání zastupitelstva a dále přehled o předložených pracovních materiálech na jednání zastupitelstva jednotlivými zastupiteli. Možná by stálo za to zveřejnit i docházku na jednání výborů zastupitelstva a komisí rady, protože z nich se rekrutují potencionální kandidáti do voleb a zatím máme možnost 1x za rok v pracovních materiálech nahlédnout, že ten či onen dostal odměnu 0 Kč, tedy se práce výboru či komise nezúčastňoval a přitom kandiduje.

Dalším problémem dle mého je, že zde ne zcela fungují automatické kontrolní mechanismy – špatně očíslovaný dodatek smlouvy, špatný odkaz přílohy na základní dokument. Na posledních jednáních zastupitelstva jsem zdůvodnil, že by bylo lepší, kdyby druhý bod jednání „kontrola plnění usnesení zastupitelstva“ vedl zástupce kontrolního výboru, přičemž kontrolní výbor by se měl uvedeným bodem bezprostředně před jednáním zastupitelstva zabývat a samozřejmě se ke splnění vyjádřit. Dal jsem i návrh na usnesení, bohužel žádný zastupitel si můj návrh neosvojil.

Rezervy jsou i v předkládaných pracovních materiálech. Občas se u některých pracovních materiálů týkajících se nejen smluv divím, že zastupitelé zvednou ruku, i když mají trestněprávní odpovědnost. I zde by bylo potřeba nastavit systém, který by zkvalitnil jak předkládání, tak samotné předkládané materiály. Není např. možné, aby se dodatečně zjistilo, že se ve smlouvě na něco zapomnělo a následně to poškozuje město. Přitom hledání viníka jde do ztracena. To je třeba vyhodnotit a přijmout opatření, aby se to víckrát neopakovalo.

Další problém, který je potřeba vyřešit, je, aby město v základních oblastech samosprávy fungovalo bez ohledu na řídící schopnosti zvoleného vedení radnice. Nesmí dojít k tomu, že po nástupu nového vedení radnice dojedou jen „staré“ projekty“ a zase až po nástupu dalšího vedení za čtyři roky se začnou rozjíždět projekty nové, což může s ohledem na dodržení legislativy trvat další dva roky. Je třeba zpracovat základní koncepce rozvoje města, nastavit systém, který zaúkoluje úředníky, aby každoročně museli zastupitelstvu předložit návrhy na aktualizaci a konkretizaci těchto koncepcí s důrazem na hrozící havarijní stavy. Do tvorby a následné aktualizace koncepcí a jejich konkretizací by po vzoru výboru pro místní části šli zapojit každoročně i občané. Dovedu si představit zřízení obdoby „osadních výborů“ i přímo na území vlastního města Stříbra. Jiné požadavky budou mít např. občané jižního předměstí, jiné požadavky občané severního předměstí, ale některé mohou mít společné.

Není možné, aby starosta uváděl, že dluhem zůstává špatný stav městských komunikací a přitom ve schváleném rozpočtu města zůstaly na komunikace nevyčerpané miliony! I zde je potřeba nastavit systém, aby když odpovědní úředníci nedostanou pokyn k čerpání, tak si o něj museli sami říci a případně museli upozornit zastupitelstvo, že se nečerpá a nejspíše nevyčerpá.

Takhle bych mohl ještě dlouho a dlouho pokračovat. Za 13 let sledování jednání zastupitelstva a z práce ve finančním výboru i z výboru pro revitalizaci náměstí vidím problémy, které je potřeba řešit, co je ve městě potřeba zlepšit a mám i nápady, jak na to. Ne všechno se vešlo do volebního programu, ale neočekávám, že bych se ze třináctého místa kandidátky dostal do zastupitelstva, takže i nadále budu jako řadový občan dělat to, co jsem dělal uplynulých 13 let a to snažit se přesvědčit zastupitele, aby si moje návrhy osvojili a předložili je k projednání na zastupitelstvu.

Obdiv všem, kteří dočetli až sem, přeji vám krásný den a hlavně přijďte k volbám, ať už budete volit kohokoliv, určitě vyberete ty pravé, kteří posunou město dál a nám se v něm bude žít lépe.

2001 - rušení MŠ ve Stříbře.

2006 - zveřejňování pracovních materiálů před zastupitelstvem na internetu.

2008 - otázka on-line přenosu jednání zastupitelstva na internetu.

2011 - zrušení diskusního fóra na webu Tachova.

2012 - občané mohou diskutovat u jednotlivých bodů na jednání zastupitelstva.

2014 - zrušení možnosti diskutovat na webu Boru.Dne 08.10.2014:Ing. Josef Hrábek


18.10.2014 - 03:12:33
A.Kvacova - Ila je neco jako Mila :-))))
10.10.2014 - 06:17:51
ila - To nejsou pohádky, ale skutečnost. Být zastupitelem je hodně náročná práce, náročná na čas, když ji chcete vykonávat zodpovědně. Někteří se nechají zvolit do zastupitelstva, jmenovat do výborů či komisí a pak tu nepracují ani se jednání nezúčastňují. A už je nezajímá, že jim lidé dali své hlasy a tím důvěru. Díky p. Hrábkovi je o jednáních zastupitelstva informována veřejnost.
09.10.2014 - 12:49:40
Mathias - Jasně, jirka si odskočí z herny přelouskat ten pětistránkovej referát ing. Hrábě. Na pohádky jsme už trochu staří, nemyslíte inženýre? Souhlas s Kvačovou.
09.10.2014 - 01:15:25
A.Kvacova - Kdyz te nikdo nepochvali, tak se pochval sam
09.10.2014 - 01:15:20
A.Kvacova - Kdyz te nikdo nepochvali, tak se pochval sam
09.10.2014 - 01:15:18
A.Kvacova - Kdyz te nikdo nepochvali, tak se pochval sam
08.10.2014 - 23:29:40
Jirka2 - Diky Vasim prispevkum navstevuji tyto stranky. dekuji
08.10.2014 - 18:48:10
honza - Myslím, že tahle práce -zadarmo- pana ing. Josefa Hrábka zaslouží poděkování. Přeji hezký den a pevné zdraví..Pro reakci na článek musíte být přihlšen


Publikování nebo šíření článku a fotografií ze stribro.cz je bez souhlasu autora zakázáno.
Účetnictví a prodejna počítačů Stříbro | Tvorba www stránek Stříbro